CUP - 3an Cup 2022
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har avgjorts.

Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202022
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Morgan Andersson (A3) (45/34, 0p)
30Daniel Bergman (A3) (45/34, 0p)
29Emil Bergman (A3) (44/34, 0p)
28Christer Larsson (A3) (43/33, 0p)
28Tommy Susi (A2) (43/33, 0p)
27Janne Räisänen (A3) (40/34, 0p)
26Joel Hägervi (A3) (40/31, 0p)
25Mattias Holmberg (A1) (36/27, 0p)
25Kauko Räisänen (A3) (36/27, 0p)
24Olof Paulsson (A3) (35/28, 0p)
23Johan Josefsson (A2) (31/25, 0p)
22Johan Strand (A2) (30/22, 0p)
21Philip Stöckel (A3) (27/21, 0p)
20David Wallberg (A1) (25/24, 0p)
19Tommy Svahn (A2) (14/12, 0p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Emil Bergman (A3) (48/36, 19p)
29Morgan Andersson (A3) (47/34, 12p)
28Daniel Bergman (A3) (47/34, 8p)
27Johan Sundkler (A2) (46/34, 11p)
26Klas Svensson (A3) (46/32, 15p)
25Christer Larsson (A3) (45/35, 16p)
24Anders Jakobsson (A2) (44/35, 5p)
23Björn Arvidsson (A2) (44/33, 13p)
22Tommy Susi (A3) (43/32, 12p)
21Janne Räisänen (A3) (42/33, 7p)
20Henrik Vang (A2) (42/32, 9p)
19Stefan Östman (A3) (41/32, 6p)
18Fredrik Gustafsson (A3) (41/29, 3p)
17Henrik Särehag (A3) (39/31, 4p)
16Lars-Göran Berggren (A3) (39/29, 10p)
15Fredrik Andersson (A2) (38/32, 8p)
14Malin W-Jonsson (A2) (37/28, 6p)
13Olof Paulsson (A3) (35/29, 6p)
12Johan Strand (A2) (34/29, 3p)
11Mattias Holmberg (A1) (34/27, 9p)
10Martin Sohlberg (A1) (33/26, 8p)
9David Wallberg (A1) (30/25, 6p)
8Tommy Svahn (A2) (25/18, 2p)
7Johan Josefsson (A2) (21/18, 2p)
6Philip Stöckel (A3) (18/16, 0p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Michael Thersthol (A3) (48/37, 18p)
29Anders Norgren (A3) (46/35, 15p)
28Morgan Andersson (A3) (45/36, 9p)
27Joel Hägervi (A3) (45/34, 13p)
26Björn Arvidsson (A2) (45/34, 6p)
25Stefan Östman (A3) (44/35, 10p)
24Tommy Susi (A3) (44/34, 12p)
23Anders Jakobsson (A2) (44/34, 7p)
22Emil Bergman (A3) (42/33, 0p)
21Daniel Bergman (A3) (42/32, 11p)
20Lars-Göran Berggren (A3) (41/28, 5p)
19Johan Josefsson (A2) (40/30, 14p)
18Henrik Särehag (A3) (38/30, 11p)
17Olof Paulsson (A3) (37/30, 2p)
16Mattias Holmberg (A1) (34/26, 5p)
15Martin Sohlberg (A1) (31/24, 8p)
14Malin W-Jonsson (A2) (26/25, 8p)
13Stefan Svensson (A2) (26/20, 8p)
12Philip Stöckel (A3) (19/17, 5p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Morgan Andersson59
1Emil Bergman59
2Daniel Bergman58
3Christer Larsson53
3Joel Hägervi53
4Tommy Susi52
5Björn Arvidsson49
6Janne Räisänen48
7Anders Jakobsson47
8Stefan Östman44
9Johan Josefsson42
10Olof Paulsson41
10Mattias Holmberg41
11Lars-Göran Berggren36
12Henrik Särehag35
13Johan Strand34
14Philip Stöckel33
15Michael Thersthol30
16Anders Norgren29
16David Wallberg29
17Malin W-Jonsson28
18Johan Sundkler27
18Tommy Svahn27
19Klas Svensson26
20Martin Sohlberg25
20Kauko Räisänen25
21Henrik Vang20
22Fredrik Gustafsson18
23Fredrik Andersson15
24Stefan Svensson13

CUP - 3an Cup 2022
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp B 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har avgjorts.

Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202022
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (B3) (48/37, 0p)
29Sven-Olof Olofsson (B3) (46/35, 0p)
28Leif-Åke Lövgren (B1) (23/19, 0p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (B3) (48/36, 18p)
29Sven-Olof Olofsson (B3) (46/33, 15p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Lindell60
2Sven-Olof Olofsson58
3Leif-Åke Lövgren28

CUP - 3an Cup 2022
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har avgjorts.

Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202022
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Emil Bergman (C3) (48/37, 0p)
30Anders Lindell (C3) (48/37, 0p)
29Daniel Bergman (C3) (47/36, 0p)
28Fredrik Gustafsson (C3) (47/35, 0p)
27Tommy Susi (C2) (46/36, 0p)
27Klas Svensson (C3) (46/36, 0p)
26Jimmy Ågesjö (C3) (46/35, 0p)
25Johan Sundkler (C2) (45/35, 0p)
25Joel Hägervi (C3) (45/35, 0p)
24Morgan Andersson (C3) (45/34, 0p)
24Philip Stöckel (C3) (45/34, 0p)
23Åsa Dahlstedt (D2) (44/33, 0p)
22Jens Johansson (C2) (43/33, 0p)
21Greger Meeks (C3) (43/32, 0p)
20Jan Rask (C3) (42/32, 0p)
20Leif Johansson (C3) (42/32, 0p)
19Thomas Karlström (C1) (41/32, 0p)
18Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (41/31, 0p)
17Tommi Lund (C3) (40/33, 0p)
16Mattias Holmberg (C1) (40/30, 0p)
15Johan Strand (C2) (37/28, 0p)
14David Wallberg (C1) (37/27, 0p)
13Karin Elofsson (D2) (36/28, 0p)
12Johan Josefsson (C2) (35/28, 0p)
11Marina Rask (D2) (35/26, 0p)
10Iréne Ulama (C1) (33/27, 0p)
9Niklas Engebretsen (C1) (33/26, 0p)
8Lars-Ove Knutsson (C1) (32/25, 0p)
7Simoné Meeks (D2) (30/23, 0p)
6Eino Toivainen (C1) (28/24, 0p)
5Stefan Svensson (VetY) (27/20, 0p)
4Gunnar Svensson (C2) (26/20, 0p)
3Ulf Alteg (C1) (26/18, 0p)
2Leif-Åke Lövgren (C1) (24/17, 0p)
1Tommy Svahn (C2) (22/19, 0p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Johan Sundkler (C2) (48/36, 19p)
29Anders Lindell (C3) (47/36, 16p)
28Klas Svensson (C3) (47/36, 14p)
27Janne Räisänen (C3) (46/36, 20p)
26Daniel Bergman (C3) (46/35, 15p)
25Jens Johansson (C2) (46/35, 13p)
24Björn Arvidsson (C2) (46/35, 11p)
23Morgan Andersson (C3) (46/35, 7p)
22Kauko Räisänen (C3) (46/34, 15p)
21Anders Jakobsson (C2) (45/35, 11p)
20Tommy Susi (C3) (45/34, 13p)
19Leif Johansson (C3) (45/33, 12p)
18Fredrik Andersson (C2) (44/35, 13p)
17Joel Hägervi (C3) (44/33, 7p)
16Emil Bergman (C3) (43/36, 14p)
15Åsa Dahlstedt (D2) (43/33, 10p)
14Johan Josefsson (C2) (43/33, 7p)
13Henrik Särehag (C3) (43/32, 16p)
12Greger Meeks (C3) (43/32, 10p)
11Lars-Ove Knutsson (C1) (43/31, 8p)
10Rickard Johansson (C1) (42/33, 12p)
9Karin Elofsson (D2) (41/32, 6p)
8Henrik Vang (C2) (41/31, 13p)
7Jan Rask (C3) (41/30, 7p)
6Fredrik Gustafsson (C3) (41/28, 17p)
5Philip Stöckel (C3) (40/32, 10p)
4Mattias Holmberg (C1) (40/32, 6p)
3Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (40/30, 7p)
2Lars-Göran Berggren (VetY) (40/29, 7p)
1Malin W-Jonsson (D2) (39/32, 10p)
0David Wallberg (C1) (39/31, 13p)
0Johan Strand (C2) (39/30, 9p)
0Elias Berggren (C1) (39/26, 7p)
0Alen Bandic (C2) (37/29, 5p)
0Stefan Östman (C3) (37/27, 11p)
0Eino Toivainen (C1) (36/24, 11p)
0Göran Adamsson (C1) (35/26, 2p)
0Tommy Svahn (C2) (31/25, 3p)
0Iréne Ulama (C1) (31/22, 3p)
0Niklas Engebretsen (C1) (30/24, 0p)
0Martin Carlson (C1) (30/23, 0p)
0Martin Sohlberg (C1) (30/22, 9p)
0Simoné Meeks (D2) (29/23, 13p)
0Thomas Karlström (C1) (28/16, 0p)
0Gunnar Svensson (C2) (27/21, 1p)
0Stefan Svensson (VetY) (24/22, 4p)
0Ulf Alteg (C1) (20/17, 0p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (C3) (48/37, 19p)
29Malin W-Jonsson (D2) (48/37, 18p)
28Jimmy Ågesjö (C3) (48/37, 16p)
27Daniel Bergman (C3) (48/37, 13p)
26Emil Bergman (C3) (47/37, 20p)
25Anders Norgren (C3) (47/37, 17p)
25Klas Svensson (C3) (47/37, 17p)
24Henrik Särehag (C3) (47/37, 11p)
23Morgan Andersson (C3) (47/37, 7p)
22Philip Stöckel (C3) (46/36, 11p)
21Michael Thersthol (C3) (46/35, 14p)
20Greger Meeks (C3) (46/35, 12p)
19Jan Rask (C3) (46/35, 10p)
18Joel Hägervi (C3) (46/34, 10p)
17Fredrik Gustafsson (C3) (46/31, 15p)
16Fredrik Andersson (C2) (45/35, 22p)
15Tommy Susi (C3) (45/34, 13p)
14Leif Johansson (C3) (45/33, 15p)
13Mattias Holmberg (C1) (45/32, 15p)
12Åsa Dahlstedt (D2) (44/33, 13p)
11Marina Rask (D2) (44/32, 7p)
10Jens Johansson (C2) (43/34, 10p)
9Alen Bandic (C2) (43/29, 12p)
8Rickard Johansson (C1) (42/31, 12p)
7Martin Sohlberg (C1) (41/34, 11p)
6Johan Josefsson (C2) (40/31, 10p)
5Stefan Östman (C3) (40/31, 8p)
4Elias Berggren (C1) (40/28, 5p)
3Björn Arvidsson (C2) (39/31, 10p)
2Karin Elofsson (D2) (39/29, 16p)
1Thomas Karlström (C1) (38/31, 8p)
0Stefan Svensson (VetY) (37/30, 9p)
0Niklas Engebretsen (C1) (37/29, 9p)
0Lars-Ove Knutsson (C1) (36/26, 3p)
0Simoné Meeks (D2) (35/27, 8p)
0Eino Toivainen (C1) (34/26, 4p)
0Lars-Göran Berggren (VetY) (33/23, 7p)
0Iréne Ulama (C1) (32/24, 0p)
0Göran Adamsson (C1) (29/23, 3p)
0Ulf Alteg (C1) (25/21, 1p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Lindell60
2Emil Bergman56
2Daniel Bergman56
3Johan Sundkler55
3Klas Svensson55
4Jimmy Ågesjö54
5Jens Johansson47
5Tommy Susi47
5Morgan Andersson47
6Philip Stöckel46
7Fredrik Gustafsson45
8Joel Hägervi43
9Greger Meeks41
10Jan Rask39
10Leif Johansson39
11Åsa Dahlstedt38
12Henrik Särehag37
13Fredrik Andersson34
14Malin W-Jonsson30
15Mattias Holmberg29
16Janne Räisänen27
16Björn Arvidsson27
17Johan Josefsson26
18Anders Norgren25
19Karin Elofsson22
19Kauko Räisänen22
19Marina Rask22
20Michael Thersthol21
20Anders Jakobsson21
20Sven-Olof Olofsson21
21Thomas Karlström20
22Lars-Ove Knutsson19
23Rickard Johansson18
24Tommi Lund17
25Johan Strand15
26David Wallberg14
27Iréne Ulama10
28Niklas Engebretsen9
28Alen Bandic9
29Henrik Vang8
30Martin Sohlberg7
30Simoné Meeks7
31Eino Toivainen6
32Stefan Svensson5
32Stefan Östman5
33Elias Berggren4
33Gunnar Svensson4
34Ulf Alteg3
35Leif-Åke Lövgren2
35Lars-Göran Berggren2
36Tommy Svahn1
--Göran Adamsson0
--Martin Carlson0

CUP - 3an Cup 2022
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har avgjorts.

Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202022
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Jimmy Ågesjö (R3) (47/35, 0p)
29Klas Svensson (R3) (46/36, 0p)
28Morgan Andersson (R3) (44/32, 0p)
27Janne Räisänen (R3) (43/33, 0p)
26Olof Paulsson (R3) (43/32, 0p)
25Greger Meeks (R3) (40/33, 0p)
24Johan Sundkler (R2) (40/30, 0p)
23Jan Rask (R3) (38/33, 0p)
22Simoné Meeks (R2) (33/24, 0p)
21Gunnar Svensson (R2) (25/20, 0p)
20Kauko Räisänen (R3) (22/18, 0p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Olof Paulsson (R3) (47/35, 12p)
29Morgan Andersson (R3) (47/34, 12p)
28Klas Svensson (R3) (46/34, 18p)
27Björn Arvidsson (R2) (45/36, 12p)
26Pether Gustafsson (R2) (45/35, 10p)
25Anders Jakobsson (R2) (41/31, 13p)
24Malin W-Jonsson (R2) (41/31, 7p)
23Martin Sohlberg (R1) (41/30, 12p)
22Tommi Lund (R3) (40/33, 9p)
21Kauko Räisänen (R3) (38/29, 6p)
20Jan Rask (R3) (37/31, 2p)
19Joel Hägervi (R3) (36/30, 8p)
18Henrik Särehag (R3) (34/30, 7p)
17Greger Meeks (R3) (33/28, 6p)
16Gunnar Svensson (R2) (29/25, 3p)
15Stefan Svensson (R2) (25/19, 6p)
14Simoné Meeks (R2) (24/22, 5p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (R3) (48/37, 17p)
29Olof Paulsson (R3) (47/36, 10p)
28Jimmy Ågesjö (R3) (46/36, 16p)
27Morgan Andersson (R3) (46/35, 18p)
26Anders Norgren (R3) (46/35, 16p)
25Anders Jakobsson (R2) (45/36, 10p)
24Björn Arvidsson (R2) (45/35, 4p)
23Henrik Särehag (R3) (42/35, 8p)
22Jan Rask (R3) (42/32, 8p)
21Pether Gustafsson (R2) (41/32, 13p)
20Martin Sohlberg (R1) (41/32, 12p)
19Malin W-Jonsson (R2) (36/27, 7p)
18Greger Meeks (R3) (34/27, 7p)
17Fredrik Andersson (R2) (34/26, 12p)
16Simoné Meeks (R2) (30/26, 8p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Olof Paulsson59
1Klas Svensson59
2Jimmy Ågesjö58
3Morgan Andersson57
4Björn Arvidsson51
5Anders Jakobsson50
6Pether Gustafsson47
7Jan Rask45
8Malin W-Jonsson43
8Martin Sohlberg43
8Greger Meeks43
9Henrik Särehag41
9Kauko Räisänen41
10Simoné Meeks38
11Gunnar Svensson37
12Janne Räisänen27
13Anders Norgren26
14Johan Sundkler24
15Tommi Lund22
16Joel Hägervi19
17Fredrik Andersson17
18Stefan Svensson15

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF