REA Logotype

REA Resultatportal

1.7.0.2 2023-02-08

Login

|

Logout

Versionshistorik
1.7.0.32023-02-08Korrigerat statistik för förening och för skytt och för tävling. Korrigerat redigeringsfunktion för tävling typ bana.
1.7.0.22023-02-08Fixat statistik för skytt efter tillägget av IPSC som vapengrupp
1.7.0.12023-02-07Statistik för nya vapengruppen "IPSC" tillagd på tävlingsinformation.
1.7.0.02023-02-02Portat det mesta för att funka för PHP 8.2. Byggt om många formulär och uppdaterat alla calls till externa bibliotek. Optimerat en del allmänt, flyttat runt lite funktioner och trimmat. Byggt in stöd för att lägga in resultat för "icke-nationella" vapengrupper i en nationell tävling: Grupp IPSC och klass Optics. Går nu att skapa fler framöver om det skulle behövas. Testat och trimmat funktioner för standardmedalj och grupper baserat på ändringen om IPSC. Byggt in en meny för administratörer - nu kommer man åt alla implementerade funktioner via en meny som inloggad.
1.6.6.12023-01-30Korrigerat för PHP V8.x från 7.2, med många rättningar på arrayindex i POST och GET -globaler. Korrigerat kommentar på precisionstävling vid collate satt på klass (kommentar hämtas inte vid collate). Förbättringspotential att hämta kommentar per klass vid collate via sekundär query.
1.6.6.02020-02-07Systemet beräknar standardmedaljer medans resultat läggs till. Omräkning av resultat sker när resultat läggs till eller ändras, även raderas via redigera-tävlings-funktionen. Den nya metoden är betydligt enklare och snabbare än den gamla varför uppdatering kan ske i realtid medans resultat skrivs in.
1.6.5.02019-09-09Korrekt länkning av CSS. Städning av CSS för hela applikationen. Visa/dölj rutor för figurer/stationer beroende på val vid skapande av ny tävling, visas bara för fält. Ny ikon på lista över tävlingar som visar om tävlingen pågår eller ej. Ny funktion i redigera-tävlings-läget där man kan markera en tävling som rapporterad och klar och då låser alla möjligheter att påverka resultatet vidare.
1.6.3.02019-06-19Utökad statistik för förening som nu visar resultat fördelat på nationellt skytte respektive svartkrutsskytte.
1.6.2.12019-05-09Lagfunktionen kan nu visa lagresultat från Poängfält. Lagfunktionen visar nu 0-resultat för laget om inga enskilda skyttars rsultat är kopplade till tävlingen. Förbättrat funktion för tävlingslista som nu kan filtrera på öppen/stängd/alla tävlingar.
1.6.22019-05-08Större uppdatering med möjlighet att visa lag. Man får än skapa lagen manuellt i databasen, men visningen är mycket snygg och dynamisk. Tanken är att kunna uppdatera även lag dynamiskt medan tävlingen pågår, så att en ännu icke inkommen resultat ändå syns som 0/0 i sammanställningen över varje lags medlemmar. Först ut är Kretsmästerskap C,B Fält som nu har lagen (4 per grupp) med. Kvarstår en del jobb att få till det för poängfält och för precision som jag ännu ej påbörjat.
1.6.1.52019-05-07Uppdaterat många vyer för att få dynamiska tabeller som skalar med mobilvy. Nu ser det riktigt bra ut på de flesta vyer i mobilen och texten går att läsa. Har även luftat upp tabellerna för ökad läsbarhet.
1.6.1.32019-05-06Påbörjar arbeta att få in lagresultat i systemet så som skyttarna är vana att få resterande information från tävlingar. Blir den del pyssel men mest med system för att hantera skapa, redigera, ta bort lag samt lägga till/uppdatera resultat. Får fundera på det.
1.6.1.22019-05-05Justering av tabellayout och design, för luftigare utseende.
1.6.1.12019-04-10På förslag av S. Rehn för kretsen, beräknar nu systemet maxpoäng för fälttävlingar, antingen genom att för Poängfält använda data från systemet för antal figurer och antal stationer räkna ut poäng (stationer*6 + antal_figurer), eller för vanlig fält ange (stationer*6)/antal_figurer.

Systemet visar nu tomma rader för när man delar plats, innan man har angivit särskiljningsmetod. När särskiljningsmetod är angivet, försvinner tomraden och tabellförklaringen och sorteringsordning sker på särskjutningsplacering. Texten är nu inte längre röd för detta och en liten diskret stjärna anger varför sorteringen är som den är med tabellförklaring om särskjutning/stationsräkning/SHB-förutsättningar.
1.6.1.02019-04-09Fältskytte normal eller poängfält: När två skyttar skjutit exakt samma resultat och inte särskiljs med särskjutningssorteringen, hamnar de nu på samma plats. Raden efter blir tom med en förklaringstext för tydlighetens skull. Exempelvis placering 1, 2, 2, 2, 5 vilket betyder att skytt 2, 3 och 4 sköt samma resultat, detta lämnar nästa i ordningen att placeras på plats 5. För tydlighetens skull blir tabellen 1, 2 x 3, och rad 3 och 4 blir tomma. Längst ned i tabellen läggs en förklaring till detta till. Förklaringen är dynamisk om det finns tomma rader, liksom förklaringen för särskjutningsplacering, om sådant förekommer.

Antal unika föreningar visas nu i statistiken för en tävling i tabellheader tillsammans med antal skyttar osv.
1.6.0.22019-01-31Validering av cupnamn, nu måste man skriva ett namn, ett mellanslag och ett årtal, för att få unika namn och därmed unika URL till sammanställningar.
Stylesheet för vissa interna dialoger hade bytt länk och den har nu korrigerats för enhetligt utseende på alla sidor. Ett designarbete måste göras för att få denna enhetlig, just nu är det lite blandade utseenden på dialoger mellan olika funktioner. Borde gå att styla dessa för respektive kund.
1.6.0.12019-01-29Förbättrad dialog för skapande av nya cupper, nu skapas alla på en gång och man kan välja en eller flera vapengrupper.
1.6.0.02018-11-16Porting av alla databasfunktioner för PHP 7.2.x från PHP 5.6. En uppdatering som behövt göras länge. Iom detta byter vi nu från PHP 5.6 -ramverk på servern till PHP 7.2. Testning av stöd för PHP 7.3 inleds under början av 2019.
1.5.2.22018-05-08Petat till utskriftsfunktionen. Påbörjat modernisering av att flytta runt och skippa framesets för att göra lösningen modernare. Brutit ut och lagt CSS separat.
1.5.2.12016-10-28Lag till alla resultat från 2013. Testat färdigt funktion för att beräkna antal skott avlossade, genom att jag tillfört en tabell där detta preciseras (antal skott per serie/varv). Testat och gjort klar funktion för att plocka fram en SQL-mängd (n1, n2, n3, n...) av tävlingsRecIDs som befinner sig mellan två datum.
1.5.2.02016-10-19Fixat ikoner på alla listor för Svartkrut, lagt till KM fält och KM Bana, skriver ut förklaring på Svartkrut för klasser där gruppering inte görs (När ex. revolverklasser särredovisas som på större tävlingar).
1.5.1.32016-10-19Lagt till resultat för 2016 svartkrut, justerat cupberäkning för dessa, modifierat tabell för cuptillfällen varchar(8) för klassgruppering, testat sammanslagning, korrigerat bug för settingsBastAv.
1.5.1.22016-10-18Byggt om statistikfunktion för skytt, bugtestat för svartkrut. Räknar nu ut antal skott, starter, tävlingar och vapengrupper för svartkrutsvapen.
1.5.1.12016-10-18Bug i utskrift av särslagna klasser för precisionsserier. Har varit så sedan länge, dock har det ej visat sig då inga sådana tävlingar lagts till. Uppdelat och testat att slå isär/ihop en tävling av vardera sort utan problem.
1.5.1.02016-10-18Större modifiering och tillbygge av funktion för tävlingsstatistik i samband med svartkrutsresultat. Räknar nu någorlunda rätt med undantag för att den uppskattar antal avlossade skott i precision. Observer att man inte kan/ska blanda olika många serier skjutna i ett och samma resultat, då räknar den fel på antal skott (men sorterar ändå rätt).
1.5.0.02016-10-17Experimentell hantering av svartkrutsresultat, både fält och precision. Samtliga officiella klasser har tillförts.
1.4.5.52016-06-20Fixat bug i sortering på särskjutning. Nu sorterar resultaten först på särskjutning, därefter övriga fält. Det betyder att man alltid kan sortera om en resultatlista, oavsett hur skyttarna skjutit (tex. på fältskjutning av poängtyp, stationsräknade tävlingar etc.).
1.4.5.42016-03-23Design på tabell deltagande skyttstatistik, bytt plats på namn och datum för att få snyggare radbrytning.
1.4.5.32016-03-23Beräkning av procentuellt deltagande i vald period på skyttstatistik. På sikt kommer detta att byggas ut och "gamification" appliceras, dvs ju högre deltagande desto bättre "status". Oklart hur.
Förberett beräkning av aktivitet enligt FAP så att man kan se hur man ligger till enligt FAPs föreskrifter för deltagande, hur mycket mer man måste skjuta etc. för att vara godkänd enligt polisens påhittade regler.
1.4.5.22016-02-25Omarbetat header info för showtavling.php så att den går att dela snyggt på tex facebook med OG-meta. Påbörjar fix för detta på alla sidor.
1.4.5.12016-02-24Beskrivningstext av klassammanslagning i en vapengrupp på cupsammanställning är nu dynamisk för varje klass.
1.4.4.82016-02-21Ändrat layout av "Print-Friendly" så att det blir lättare/enklare att skriva ut. Uteslutit en rad element som bara fulade ned PDF/utskriften.
1.4.5.02016-02-22Omarbetad presentation av cup, nu listas cuppens namn + vapengrupper i cuptabell, länk tar dig till sida där alla vapengrupper visas i flikar istället för en "sida" för varje grupp. Mycket snyggare. Utskriftsfunktionen testad OK efter detta och tagit höjd för url_encode av utf8-url ex mellanslag och svenska tecken. Ser ut att fungera utmärkt. Även lagt till alla cuper för 2015, Grovcup, Fältpokalen samt Januari- respektive Februaricupen.
1.4.4.72016-02-15BUG: Cupsammanställning gav inte samma cup-poäng till skyttar med samma träff, figur och resultat. Ett fel i befintlig kontroll hittades och nu får två skyttar med samma träff, figur och poäng, samma cup-poäng i samma klass i en tävling.
BUG: Placeringen av tävlande i cupsammanställningen gav inte samma plats och personer med samma resultat. Nu är det fixat så att samma resultat i sammanställningen ger samma placering i cuppen.
LAYOUT: Ett resultat i cupsammanställningen som är 0, ger ingen placering i cuppen utan istället "--". Detta gör att sorteringen inte spelar någon roll bland dessa skyttar.
1.4.4.62016-02-15LAYOUT: Lagt till förklarande text på CUP-sammanställning, så att det framgår att klasserna tydligt slagits samman.
LAYOUT: Utökat poäng för cup från 10 till 20 när man skapar CUP.
LAYOUT: Byggt snyggare header när man länkar till showtavling med argument för CUP.
FUNCTION: Visa cupsammanställning via länk till showtavling, testat funktionen för cuptabell. Tack Roger för hjälp med beta-testing! :)
1.4.4.52016-02-15BUG: Antal skott blev 0 i tävlingsstatistiken om det var en banskjutning. Flera funktioner för att deducera antal skjutna skott och serier har kommit till och funktionen för att beräkna tävlingsstatistik är ombyggd. Detta kommer nu att implicera att statistiken för en förenings alla tävlingar inte stämmer, samt statistiken för enskild skytt, då man statiskt förut beräknade antal skott avlossade. Dessa två funktioner måste nu byggas om så att antal skott i bana beräknas, inte gissas.
1.4.4.42016-02-15BUG: Antalet skjutna tävlingar motsvarade inte antalet rader i tabell/deltagarlista i statatistiken för en skytt. Detta berodde på att en extra rad lades till vid varje tillfälle skytten gjort ett träningsvarv. Detta är nu korrigerat och skyttens startade klasser listas på en och samma rad, där träningsvarv markeras med en asterisk + vidhängande förklaring.
1.4.4.32016-02-12BUG: Tabell för cup visades med trasiga rader om det inte fanns några resultat att visa. Fixat med text 'Det finns inga cupper att visa.'.
1.4.4.22016-02-10Nytt: Tävlingsinformation skapas och skrivs i tabell för ett tävlingsresultat. Gamla statiska rubrikerna togs bort.
1.4.4.12016-02-09Feature: Tillåter nu 48+8 träffar istället för bara 48. (Tack Roger för hjälp med testningen!) Någon form av varningssystem för om man matar in fler än 48 måste till, eftersom det inte är normalt. Alternativt kan man få välja i skapande av tävling "Tävlingen följer ej SHB" som då tillåter mer än 48. Noterat på lista över framtida funktioner.
BUG: Rättat bug som inte tillät fler tävlingsresultat om ett träningsresultat redan fanns.
1.4.4.02016-02-01Design: Ändrat bakgrundsfärg i tabell för en tävling, dessa är nu varannan grå/vit.
Design: Byggt om styling av tabeller på nästan alla sidor, ger mindre data per sändning till klient och bättre överblick. Påbörjat arbete att få till CSS för central hantering av all stil.
Bytt namn igen på vissa filer för enklare läsbarhet.
Testat möjlighet att lägga till resultat för tävlingsarrangör, tack Fredrik för test av denna funktion. Några små fel upptäcktes och snart kan den lanseras som fullvärdig funktion.
Byggt om HEAD på sidorna för presentation av tävling och skytts resultat - nu blir det rätt/snygg text om man klistrar in/delar en länk på tex. Facebook.
Direktlänk till statisik för enskild skytt, går att dela på tex FB med okej resultat. Småsaker kvar som dynamisk bild/logga för REA.
Bugg i visning av skytts statistik gav ibland fetstil på namn på skytt, det är nu åtgärdat.
Bugg vid direktlänk till skytts statistik gav ibland fel titel på sidan. Påbörjat bygga av funktion för att alltid skriva ut snygg titel på sidan/head.
Uppdaterat och snyggat till META för flera sidor.
Bugg i tävlingsresultat tillät inte mer än 99p i P-fältet för fältskytte. Åtgärdat.
Förhindrat att det går att lägga till ytterligare resultat om en tävling markeras som "färdig". Detta skall bli en funktion för den som matar in, att man väljer "slut på resultat, spara tävlingen" för att säkra resultaten från redigering i efterhand.
Databas: Uppdaterat tabell tävlingsresultat med fält "skapandedatum". Detta används sedan för att markera om ett resultat är "nytt", idag 14 dagars frist med en "new"-ikon framför resultatet. Aktualiserades då det visade sig att påskskjutningen missats och lades till i efterhand bland resultaten för 2015. NEW-loggan visar nu att det är tillkommet och blir svårare att missa.
Bugg som gjorde att det blev fel titel på en tävling, om bara ett urval av resultat visades, tex. filter på "ban" eller "fält". Rättat.
Stort antal trasiga länkar på sidor, blev trasiga efter att namnbytet på filerna. Åtgärde.
1.4.3.62016-01-14Lagt till en "till sidans topp" -länk i början av tabellen för en tävling.
Upptäckte bugg i antal guldserier en skytt har, byggde om och bröt ut detta till en funktion, går nu att ställa gränser för respektive vapengrupp via anrop.
Dynamisk visning av klubblogotyp för skyttstatistik beroende på föreningsmedlemsskap.
Lagt till alternerande tabellfärg i skytt-statistik på varannan rad.
Lagt till beräkning av brons- och silver-serier/fordringar.
1.4.3.42016-01-13Statistik för skytt - uppdaterat table header och snyggat till.
Statistik för skytt - länk i listan över deltagande till anchor på sidan, man scrollas ned direkt till den tävlingen. Lag till länk så att man kommer "till toppen på sidan".
Statistik för skytt - Nu listas bara tävlingarna man varit med på en gång, och istället blir det en kommaseparerad lista över vilka klasser man skjutit, med förklaring (där det behövs) om det är ett träningsvarv eller ej.
1.4.3.32016-01-13Antal skott avlossade för Fält och Bana visas nu i statistiken för enskild skytt.
Upptäckte bugg i beräkningen av antal vapengrupper i statistiken för skytt, rättad.
1.4.3.22016-01-05Filtrering på datum i statistik över föreningar fixat och testat. Beräkningarna blir ej helt korrekt, om man räknar baklänges med siffrorna i tabellen, eftersom det sker en avrundning av presentationen av de beräknade resultaten. Dock stämmer siffrorna som är beräknade.
1.4.3.12015-12-17Funktion för föreningsstatistik, där statistiken utgår från tävlingar ordnade/utförda på/hos föreningen, inte föreningens deltagare. Skall fungera som för skyttstatistik mellan vissa datumspan. Behöver även bygga funktionalitet för att hantera statistik för skyttar från en viss förening, tex. "Visa statistik för alla skyttar från förening mellan och ".
0.0.0.12015-08-29Prehistorik, anteckningarna saknas.
0.0.2.92015-09-28Design av resultatvisning i beta. Byggt funktion för inloggning. Byggt funktion för select av klass.
0.0.3.02015-09-27Design av tabeller klart för att gruppera klasser, byggt funktioner för Selects; skytt, tävlingstillfälle.
0.0.4.02015-10-01Tabellverk för fält på plats, testdata, visning av enskild tävling OK.
Formulär för att skapa ny tävling ombyggt.
Formulär för att lägga in resultat ombyggt.
1.4.3.02015-12-11Byggt om funktioner för att presentera resultat, statistik på skytt och sidan för att visa resultat för skytt. Det går nu att filtrera ut resultat på ett visst datumspan. Vidare listas bara de datum mellan vilka en skytt har resultat, även om det finns fler tävlingar. Vid laddning av skyttstatistik, visas alla tävlingar man varit med på. Många ställen att uppdatera på och mycket extra kod.
Har brutit isär funktionsfilerna på flera olika vilket gör koden mer läsbar.
Tagit bort lösenord på statistiksidan för skytt och tävling på Rogers order.
Designat färdigt tabell och logik för att slå samman tävlingar till cupper, börjat snickra på formulär för administratör för detta.
1.4.2.42015-12-04Sortering av totala resultat fixat på statistiksidan för skytt.
Särskjutning ordnat med beskrivande text, bugg ritade den på alla resultat, nu fixat att bara ritas under respektive klass.
Byggt om formulär för inmatning av resultat, funkar nu bättre i mobilt, men ej ännu responsivt gränsnitt.
Påbörjat planering för sammanslagning av resultat till cup.
Delat upp funktioner i ytterligare underfiler, försöker hålla respektive fil under 1500 rader kod för läsbarhetes skull.
1.4.2.32015-12-03Banskjutningar syns nu och summeras korrekt i sammanställning för skytt.
Ikon tillagd på statistiksidan för bana/fält
Sortering av bana/fält-tävlingar i summeringen blir nu korrekt
Tillagt alla resultat för 2015.
Förberett för att kunna sortera resultat på Särskjutningsfält. Oklart hur man ska lägga till detta, ska det ske via fråga om man upptäcker att det behövs, eller skall man mata in det manuellt? Förmodligen manuellt. Modifierar formuläret för inmatning och tar bort kryssruta för Särskjutning, lägger istället en textruta på formulär för inmatning resultat.
1.4.2.22015-12-02Visning av precisionstävling i dropdown.
Visning av precisionstävling i tävlingstabell
Hantering av statistik för skytt inkluderar nu precisionstävling
Hantering av statistik för skytt hanterar nu summa per respektive ban- eller fältskytte med summeringskolumn.
En banskyttetävling tillagd för testning.
Banskyttevisning av resultat fixat med Resultat följt av serier inom parentes.
Möjlighet att ange särskjutningsposition testad men ej sorterad.
Separat funktion för att hämta ut resultat från BAN-skjutning per klass, delade befintlig funktion så att man kan ropa på FÄLT respektive BAN funktion separat.
1.4.2.12015-12-01Upptäckt bugg i beräkning standardmedaljer. Stänger av funktionen.
Korrigerat stavfel på tävlingsvisningsfunktionen.
1.4.2.02015-12-01Utökat tabell för tävlingar för att hantera banskjutning.
Gjort det möjligt att skapa tävling i banskytte + lägga till resultat för banskytte.
Modifierat funktioner för att kunna filtrera på skytteform, fält eller ban.
Lag till ikon för att markera om det är Fält- eller banskjutning. Eventuellt tas texten bort och ersätts helt av ikon.
Förberett resultatvisning av Ban- respektive fältskjutningsform, ej klart.
1.4.1.02015-12-01Byggt ut funktioner för filtrering av innehåll i listor på föreningsnamn eller år (där tillämpligt).
Utökat tabeller och visning av skyttegren Fält, Poängfält, Ban, för att kunna ta emot resultat från banskyttetävlingar/precision.
Databas utbyggd med tabeller för hantering av ny skytteform/tävlingsform; banskytte.
1.4.0.02015-11-13Funktion för att beräkna och skriva in standardmedaljer.
Funktion för att skriva resultat bugrättad.
1.3.0.02015-11-10Modifierade funktioner för att visa skytt som enbart har resultat, eller inte.
Modifierade header för VisaTavling så att tävlingsform är med.
Tillagt fält i databas för gruppering av klasser inom en vapengrupp, tex alla A-klasser visas tillsammans inte var för sig (tex. för KM).
Hantering av gruppering av resultat enligt ovan, om tävlingsskaparen väljer att resultat skall slås samman i samma vapengrupps klasser, så sker det i resultatlistan (alla A listas tillsammans)
.
1.2.0.02015-11-03Hantering av träningsvarv i resultatlistan.
Sparande av nya resultat, fältkontroll, dublettkontroll.
Sektionerat funktionsavsnittet, förbättrat getTavlingsResultat med hjälpfunktion getResultKlass.
Lagt till fler fält på personer i databas, telefon, epost. Ändrat default från NULL till 0 för bool via kryssrutor i formulär.
0.2.0.02015-11-02Statistik för skytt + uppsnyggat utseende resultatlista.
Fixat länkhantering med direktlänk till resultat.
Grafik och ombyggda funktioner för anslut- och nedkoppling databasen.
0.1.0.02015-11-02Initial version för BETA.

REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF