Gå till innehåll

Pokalen 4 och Krm R – Föranmälan stängd

OBS!

Du som föranmält dig - kontrollera ifall du blivit flyttad - några skyttar har fått flytta en patrull (10 minuter) för att vi ska kunna blanda föreningar.
Jag kommer försöka kontakta dig på angivet mobilnummer via SMS om du blivit flyttad.

OBS!

Kontrollera noga din starttid innan lördag!

När du anländer kom till sekretariatet och anmäl dig, samt betalar startavgiften.
Skjutkort är skrivna och pärmar förberedda.

OBS!