Inspektion av skjutbanan

Ärade medlemmar!
Med anledning av att polismyndigheten kommer att genomföra inspektion av skjutbanan i höst, behöver vi vidta ett antal åtgärder för att vi ska få behålla våra möjligheter att använda anläggningen.

Följande åtgärder behöver vidtas i närtid;

  • Skjutvallen måste få ett ytterligare lager av grus, detta måste läggas på plats med teleskoplastare eller motsv.
  • Samtliga skyltar om varning för riskområde för skjutbana som sitter ute i skogen måste bytas ut
  • Nya/modifierade lägre tavelställ måste byggas
  • Taket i hela skjuthallen måste bytas – både takstolar och taket måste ersättas med nytt
  • Höjning av vall m.h.a. pallissad ovanpå vallen/splitterskydd

För att genomföra detta måste betydande medel tas ut föreningens kassa. Summor har skickats i ett separat mail till er medlemmar där vi har adress – för dig som inte fått mail men vill ha – anmäl din mailadress till sekreterare@vpsf.se så kommer mail. Kontakta annars ordförande för att få siffror muntligt.

I korthet kommer vi att köpa Grus cirka 50 ton, entreprenad för att få gruset på plats, virke till skjuthall, material till varningsskyltar etc.

Utöver detta kommer behovet av arbetskraft och insatser från er medlemmar. 

Gör vi inte åtgärderna får vi skjutförbud i nästan ett år till dess myndigheten kan göra ny inspektion och vi behöver då ha vidtagit de åtgärder som krävs.

Styrelsen behöver hjälp för att klara av detta – dels behöver vi ta ut nödvändiga medel ur kassan men vi behöver även ha alla medlemmars hjälp några dagar när dessa arbeten skall utföras.

Vi återkommer med datum för dessa jobb som kommer att ta mycket tid i anspråk.

Vi ber er därför med detta nyhet att höra av er till oss med åsikter, synpunkter, idéer och tankar inför detta jobb. Har du kontakter som kan fixa billigare grus, schakta eller motsv? Vi tar tacksamt emot alla idéer och all hjälp som kan sänka kostnaderna. 

Maila eller ring till ordförande eller närmaste styrelsemedlem, eller begär mer info från sekreterare@vpsf.se. Vi kommer att beställa materialet inom kort tid så vi behöver snabb återkoppling!

Mvh
Styrelsen 2020
Fredrik, Ann, Andreas, Magnus, Roger, Hans, Tomas

Om Grefven

Började med skytte 2003, medlem i VPSF sedan 2004. Om ändå antalet år avspeglades i direkt förhållande till resultaten.... :)
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.