Gå till innehåll

Kom och hjälp till att få bana, hall och vall i skick!

Inför inspektionen behöver en del saker fixas på banan, vallen och i skjuthallen. Styrelsen har därför insatt en extra arbetsdag den 12/9 där vi bland annat kommer att jobba med skjutställ, vallen, avspärrningar/skyltning, snickeri osv. Arbetsdagen är ej obligatorisk men vi önskar självklart hjälp av så många av medlemmarna som möljligt - det ligger i allas intresse att vi får godkänt vid inspektionen och kan fortsätta vår skytteverksamhet.

Välkomna på lördag 12/9 från klockan 09.00!

Skjutförbud!

Inspektion av skjutbanan var schemalagd att ske under augusti månad, men myndigheterna har ej hunnit med och vi tvingas därför annonsera ett troligt skjutförbud från och med den 5 september. Skjutförbudet gäller HELA anläggningen, SAMTLIGA vapengrupper, och ALL form av skjutning med krut- eller svartkrutsvapen. Förbudet gäller både träning, tävling, förevisningar och träning på egen hand.

Det är mycket viktigt att skjutförbudet efterlevs, annars riskerar vi att permanent bli av med tillstånden. Håll ett öga på webbsidan för att se eventuella undantag eller om skjutförbudet hävts pga att inspektion ändå hunnit genomföras!

På grund av detta har ändringar gjorts i skjutprogrammet - kolla upp det en extra gång innan du åker ut på banan så att du vet vad som gäller!

Vi beklagar det inträffade och hoppas att vi kan få till en lösning i höst!

// Styrelsen

Ärade medlemmar!
Med anledning av att polismyndigheten kommer att genomföra inspektion av skjutbanan i höst, behöver vi vidta ett antal åtgärder för att vi ska få behålla våra möjligheter att använda anläggningen.

Följande åtgärder behöver vidtas i närtid;

  • Skjutvallen måste få ett ytterligare lager av grus, detta måste läggas på plats med teleskoplastare eller motsv.
  • Samtliga skyltar om varning för riskområde för skjutbana som sitter ute i skogen måste bytas ut
  • Nya/modifierade lägre tavelställ måste byggas
  • Taket i hela skjuthallen måste bytas - både takstolar och taket måste ersättas med nytt
  • Höjning av vall m.h.a. pallissad ovanpå vallen/splitterskydd

För att genomföra detta måste betydande medel tas ut föreningens kassa. Summor har skickats i ett separat mail till er medlemmar där vi har adress - för dig som inte fått mail men vill ha - anmäl din mailadress till sekreterare@vpsf.se så kommer mail. Kontakta annars ordförande för att få siffror muntligt.

I korthet kommer vi att köpa Grus cirka 50 ton, entreprenad för att få gruset på plats, virke till skjuthall, material till varningsskyltar etc.

Utöver detta kommer behovet av arbetskraft och insatser från er medlemmar. 

Gör vi inte åtgärderna får vi skjutförbud i nästan ett år till dess myndigheten kan göra ny inspektion och vi behöver då ha vidtagit de åtgärder som krävs.

Styrelsen behöver hjälp för att klara av detta - dels behöver vi ta ut nödvändiga medel ur kassan men vi behöver även ha alla medlemmars hjälp några dagar när dessa arbeten skall utföras.

Vi återkommer med datum för dessa jobb som kommer att ta mycket tid i anspråk.

Vi ber er därför med detta nyhet att höra av er till oss med åsikter, synpunkter, idéer och tankar inför detta jobb. Har du kontakter som kan fixa billigare grus, schakta eller motsv? Vi tar tacksamt emot alla idéer och all hjälp som kan sänka kostnaderna. 

Maila eller ring till ordförande eller närmaste styrelsemedlem, eller begär mer info från sekreterare@vpsf.se. Vi kommer att beställa materialet inom kort tid så vi behöver snabb återkoppling!

Mvh
Styrelsen 2020
Fredrik, Ann, Andreas, Magnus, Roger, Hans, Tomas